AINU VILLAGE .. HOKKAIDO

หมู่บ้านชาวไอนุ (Ainu Kotan) เป็นหมู่บ้านของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะฮอกไกโดตั้งแต่สมัยโบราณกาล ดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าล่าสัตว์ จับปลา โดยมีหมีสีน้ำตาล นกฮูก และปลาแซลมอนเป็นสัญญาลักษณ์ที่พวกเขาบูชา ชาวไอนุมีหน้าตาคล้ายชนเผ่าอินเดียแดงผสมกับชาวเกาะของเอเชีย หมู่บ้านชาวไอนุนี้ ตั้งอยู่บนเนินเขาริมทะเลสาบในตัวเมืองอะคังโกะ มีบ้านเรือนชาวไอนุอยู่ 130 หลัง สองข้างทางเป็นร้านค้าร้านอาหารของชาวไอนุ ขายของที่ระลึกของพวกเขา ขึ้นไปบนเนินบนสุดมีลานแสดงทางวัฒนธรรม เป็นการ ร้องเต้นเล่นรำ ให้นักท่องเที่ยวได้ชม

ชาวไอนุ ชาวชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมบนเกาะฮอกไกโด ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีประวัติการตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่มาอย่างยาวนาน วันนี้ อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำเสนอเรื่องราวของชาวไอนุ และสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจอย่างหมู่บ้านไอนุนั่นเอง สำหรับชาวไอนุนั้น คำว่า ไอนุ หรือ ไอโนะ มีความหมายว่ามนุษย์ เป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่นทางแถบภูมิภาคฮอกไกโด และเกาะทางตะวันออกของประเทศรัสเซีย รูปร่างหน้าตาและเครื่องแต่งกายโดยทั่วไปจะแตกต่างจากชาวญี่ปุ่นอย่างเห็นได้ชัดเจน มีการดำรงชีวิตด้วยการหาของป่าล่าสัตว์ ต่างๆ

หากคุณมาท่องเที่ยวฮอกไกโดแล้ว หมู่บ้านไอนุ (INU VILLAGE)  นับว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยล่ะ ภายในหมู่บ้านไอนุแห่งนี้ จะมีการจัดแสดงวัฒนธรรมที่สื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นพื้นบ้านได้อย่างแท้จริง จะมีรูปปั้น เทพเจ้าและสัตว์ต่างๆที่ชาวไอนุเคารพนับถือ เช่น นกฮูกและหมีสีน้ำตาล  ซึ่งในปัจจุบันสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เป็นสัตว์หายากและได้รับการอนุรักษ์คุ้มครองถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไอนุให้ความนับถือ 

มีการแสดงโชว์วัฒนธรรมวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไอนุต่างๆ 

 

ขอบคุณรูปภาพ (Credit Picture) : www.flickr.com  / www.google.com