ทริปชาร์ตพลัง ฮ่องกง - สิงคโปร์::อลิษา รุจิวิพัฒน์::