ทัวร์ไต้หวัน

1.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN NATURAL ALISAN 4D3N

วันที่ : 5-8 / 19-22 OCT/ 2-5 / 16-19 NOV / 30-3 / 7-10 DEC 2017
ฤดู : ใบไม้ร่วง
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 59,900 บาท/ท่าน
นำท่านสัมผัสไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
พร้อมแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป 101 นั่งรถไฟโบราณ
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
อิ่มอร่อยกับอาหารเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี

2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN - KAOHSIUNG NEW YEAR 5D4N

วันที่ : 31 DEC 2017 - 4 JAN 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 72,900 บาท/ท่าน
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่
ชมวิวบนตึกไทเป 101ชมพระราชวังกู้กง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เกาสง เมืองท่าสำคัญของไต้หวัน สนุกกับ E-DA WORLD
ตื่นตากับสถานีรถไฟ FORMOSA อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลื่องชื่อ

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์ไต้หวัน TAIWAN GOURMET 4D3N

ตัวอย่างโปรแกรมไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่
ชมพระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ลิ้มรสเทปันยากิปรุงสดๆ ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรค์เป็นอย่างดี
ชิมอาหารฝรั่งเศษ จากเชฟระดับมิชลิน อาหารจีนบนตึกไทเป 101