ทัวร์ไต้หวัน

1.ทัวร์ไต้หวันTAIWAN PREMIUM 4D3N

วันที่ : 10-13 / 24-27 AUG 2017
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 57,900 บาท/ท่าน
นำท่านสัมผัสไต้หวัน แบบเหนือระดับกับช่วงเวลาสุดพิเศษ
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยัน จันทรา พร้อมแช่น้ำแร่
ชมวิวบนตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง - ซีเหมินติง
อิ่มอร่อยกับอาหารเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี

2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN GOURMET 4D3N

วันที่ : 3-6 / 11-14 / 17-20 AUG
7-10 / 14-17 / 21-24 SEP 2017
ฤดู : ฤดูร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 25-30 องศา
ราคา : 67,900 บาท /ท่าน
ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา พร้อมแช่น้ำแร่
ชมพระราชวังกู้กง อุทยานเหย่หลิว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ลิ้มรสเทปันยากิปรุงสดๆ ด้วยวัตถุดิบที่คัดสรรค์เป็นอย่างดี
ชิมอาหารฝรั่งเศษ จากเชฟระดับมิชลิน อาหารจีนบนตึกไทเป 101