ทัวร์ดูไบ

1.ทัวร์ดูไบ DUBAI PREMIUM 6D5N

วันที่ : 11-16 OCT /21-26 OCT/9-14 NOV/15-20 NOV/1-6 DEC 2017
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 30-35 องศา
ราคา : 139,900
เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนทะเลทรายแห่งความมั่งคั่ง
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย GRAND MOSQUE สัญลักษณ์สำคัญอาบูดาบี
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ชมโลกแห่ง FERRARI WORLD พร้อมช้อปปิิ้ง DUBAI MALL

2.ทัวร์ดูไบ EXCLUSIVE JORDAN - DUBAI 8D5N

วันที่ : 4-11 OCT/ 20-27 OCT/11-18 NOV/ 23-30 NOV/ 1-8 DEC
ฤดู : ร้อน
อุณหภูมิ : ประมาณ 30-35 องศา
ราคา : 149,900 บาท/ท่าน
ชมความยิ่งใหญ่ของนครสีชมพู “เพตรา” มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
สัมผัสทะเลสาบเดดซี วิหารเฮอร์คิวลิส สัมผัสอารยธรรมโรมันโบราณ
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย ชมสวนดอกไม้ท่ามกลางทะเลทราย
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก