ทัวร์บาหลี

EXCLUSIVE BALI

วันที่ : พฤษภาคม - พฤศจิกายน ฤดู : ใบไม้ผลิ อุณหภูมิ : ประมาณ 20 องศา สัมผัสธรรมชาติอันสวยงาม ชมวัฒนธรรมโบราณ วัดหลวงเม็งวี
ชมโชว์บารองแดนซ์ ชมภูเขาไฟคินตามณี วิหารศักดิ์สิทธิ์อันเก่าแก่
ชมวิหารลอยน้ำทานาต์ลอต ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
รับประทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบารน พร้อมชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า