ทัวร์อเมริกา

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์อเมริกา ABSOLUTELY WEST AMERICA 10D7N

ล่องเรือชมอ่าว ตื่นตาสะพานโกลเด้นเกท
ชมไร่องุ่นเลื่องชื่อ ลาสเวกัส เมืองแห่งแสงสี
อุทยานแกรนด์แคนยอน ชมความยิ่งใหญ่
เขื่อนฮูเวอร์ลอสแองเจลลิส สัมผัสย่านดังฮอลลิวูด

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์อเมริกา AMERICA-CANADA 10D7N

นำท่านท่องเที่ยวนิวยอร์ค มหานครที่มีชื่อเสียงของโลก
Top of the rock ล่องเรือเฟอร์รี่ ชมเทพีเสรีภาพ
ทำเนียบขาว พิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน น้ำตกไนแองการ่า
ล่องเรือ VOYAGE TO THE FALL โตรอนโต้