บทความท่องเที่ยว

CROMWELL CITY .. NEW ZEALAND

ครอมเวลล์ (Cromwell) เมืองเล็กๆที่อยู่ทางเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร และยังได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองแห่งผลไม้ ของประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย วันนี้ อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านเดินทาง สู่เมืองเล็กๆ ที่อยู่ห่างจากเมืองหลักอย่างเมืองควีนทาวน์ประมาณ 60 กิโลเมตร หรือใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที ก็จะเข้าสู่เมืองครอมเวลล์ ที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปปั้นผลไม้ยักษ์ รอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เมืองแห่งผลไม้แล้วนั่นเอง

SKI @CORONET PEAK ..

Fantastic Winter New Zealand .. ฤดูหนาวของประเทศนิวซีแลนด์ จะเริ่มต้นตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม ก็จะมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น และมีหิมะปกคลุมยอดเขาต่างๆ เมื่อมีหิมะแล้วกิจกรรมที่มาคู่กับหิมะสีขาวโพลน..

BHUTAN CITY

ภูฏาน (BHUTAN) เป็นราชอาณาจักรเล็กๆ ที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางภูเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและประเทศจีน ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตอนใต้ ที่มีลักษณะ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ด้วยขนาดพื้นที่โดยรวมของประเทศประกอบกับ ลักษณะภูมิประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล รวมถึงบรรยากาศของการดำรงชีวิตที่ เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขของประชากรในประเทศ ทำให้ ราชอาณาจักรภูฏานแห่งนี้ ได้รับสมญานามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”..

CHOMOLHARI TREK BHUTAN

Jomolhari เทือกเขาสำคัญแห่งดินแดนมังกรสายฟ้า หนึ่งในยอดเขาของเทือกเขาหิมาลัย ที่ตั้งอยู่ในประเทศภูฏาน เป็นเทือกเขาที่มีความสำคัญของชาวภูฏาน เนื่องจากเป็นที่ตั้งของวัดที่ศักดิ์สิทธิ์สูงเฉียดฟ้าอย่างวัดทักซัง หรือวัดรังเสือนั่นเอง โดยสามารถวัดความสูงของจุดที่สูงที่สุดได้อยู่ที่ 16,076 ฟุต ทำให้บางส่วนของยอดเขานั้นเกิดเป็นหิมะ สร้างความสวยงามให้ผู้ที่มาพบเห็น

TSHECHUS FESTIVAL .. BHUTAN

เทศกาลระบำหน้ากาก หรือเทศกาลเซซู (TSHECHUS FESTIVAL) เป็นเทศกาล ที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญอีกเทศกาลหนึ่งของชาวภูฏาน วันนี้ อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอนำท่านไปชมสีสันของเทศกาลเซซูนี้อย่างใกล้ชิด สำหรับเทศกาลเซซู เดิมเป็น เทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อเป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่จะภาวนาขอพรจากเทพเจ้า..

DOCHU LA VIEW POINT IN BHUTAN

จุดชมวิวโดชูล่า (DOCHU LA) อนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือกลุ่มผู้ก่อการร้าย และเป็นการรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามระหว่างภูฏานกับกลุ่มกบฏอินเดีย นอกจากนั้นยังเป็นจุดแวะพักระหว่างทางที่มีความสูงที่สุดของเส้นทางนี้ ซึ่งมี ความสูงประมาณ 3,100 เมตรจากระดับน้ำทะเล...

PUNAKHA DZONG

ปูนาคา (Punakha) ปูนาคาเป็นเมืองเล็ก แต่มีบทบาทอันสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ภูฏาน
และเคยเป็นเมืองหลวงในฤดูหนาวของประเทศนานถึง 300 ปี เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ
ของชาวภูฏานอย่างปูนาคาซอง หรือป้อมปราการแห่งปูนาคา เป็นซองเก่าแก่แห่งที่ 2 ของภูฏาน

KOMSOMOLSKAYA STATION .. RUSSIA

เยือนถิ่นรัสเซีย ยลโฉมราชินีแห่งยุโรป... รัสเซีย (RUSSIA) ประเทศที่ถูกขนานนามว่าเป็นประเทศที่ “ผู้หญิงสวยที่สุดในโลก” แต่ทว่าคงไม่ใช่แค่ความงดงามของผู้หญิงเท่านั้น อาจหมายรวมถึง สถาปัตยกรรมที่งดงามระดับโลกอีกด้วย...

GALA DINNER.. NICHOLAS PALACE RUSSIA

เยือนถิ่นรัสเซีย ยลโฉมราชินีแห่งยุโรป… เมื่อไปถึงรัสเซียแล้วก็อดที่จะชื่นชม ความสวยงาม อลังการ ของของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏตามอาคาร บ้านเรือน หรือพระราชวังไม่ได้ เพราะเป็นความสวยงามที่ทำให้เรามองเห็นถึงรายละเอียด ความเอาใส่ใจในทุกขั้นตอนการออกแบบและก่อสร้าง...

SAND MUSEUM TOTTORI, JAPAN

หากกล่าวถึงการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น หลายๆท่านคงจะนึกถึง เทคโนโลยีเครื่องสำอาง ดอกไม้ ภูเขาไฟ ฯลฯ แต่นอกจากสิ่งของหรือ สถานที่เหล่านี้ ก็ยังมีความมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ได้เกิดขึ้น ณ เมืองทตโตริ (TOTTORI) ....