บทความท่องเที่ยว

PEACH AT WAKAYAMA..JAPAN

ไปเก็บลูกพีชที่วาคายาม่ากันเถอะ.. วาคายาม่าเป็นแหล่งผลิตลูกพีชรายใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและ มีรสชาติอร่อยที่สุดอีกด้วย หากคุณได้ลิ้มลองรสลูกพีชที่มี เนื้อที่หวานฉ่ำนี้แล้ว คุณจะวางไม่ลงเลยทีเดียว...

AMAGOYA ..MIE JAPAN

การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น เส้นทางคันไซ-มิเอะ นับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่มีความสวยงาม เหมาะแก่การพักผ่อน หรือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจาก มุมมองเดิมๆที่คุณเคยท่องเที่ยวมาในประเทศญี่ปุ่น ...