ทัวร์รัสเซีย

1.ทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA 8D5N

วันที่ : 4-11 OCT/ 20-27 OCT /11-18 NOV/ 23-30 NOV/ 1-8 DEC 2017
ฤดู : ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 0-10 องศา
ราคา : 145,900 บาท/ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม พระราชวังเครมลิน
วิหารเซ็นต์บาซิล จัตุรัสแดงศูนย์รวมเรื่องราวประวัติศาสตร์
นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองหลวงในอดีตแห่งรัสเซีย
ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน วิหารเลือด

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์รัสเซีย AMAZING RUSSIA 9D7N

ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน วิหารเลือด
เยือนพระราชวังแคทเธอรีนและสาสนสถานแห่งเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
ชมสถาปัตยกรรมอันงดงาม พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง
พร้อมล่องเรือชมเมืองมอสโคว์พร้อมดินเนอร์สุดหรู

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์รัสเซีย AMAZING AURORA RUSSIA 9D7N

วันที่ : 18-26 FEB 2017
ฤดู : ฤดูหนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ -30 - 10 องศา
ราคา : 149,900 บาท/ท่าน
สัมผัสประสบการณ์ในดินแดนรัสเซีย ในฤดูหนาว
นครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อน
เที่ยวมอสโคว์ ชมสถาปัตยกรรมอันงดงามบริเวณจัตุรัสแดง
เมอร์แมงต์ เมืองแถบเส้นอาร์คติค ปรากฏการณ์ธรรมชาติแสงเหนือ