ทัวร์ไต้หวัน

1.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN 4D3N

1.ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM TAIWAN 4D3N

วันที่ : 25-28 JAN / 8-11 / 22-25 FEB / 8-11 / 15-18 MAR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20 องศา
ราคา : 69,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำท่านสู่เมืองผูหลี่ เมืองที่อากาศดีที่สุดในไต้หวัน อาบน้ำแร่ที่ดีที่สุด
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระวัดพระถังซัมจั๋ง วัดจงไถฉาน
ชมพระราชวังกู้กง วัดหลงซาน ช้อปปิ้งตึกไทเป ตลาดซื่อหลินไนท์มาเก็ต
ซีเหมินติง ที่พักและอาหารสุดพิเศษ พร้อมบริการสุดประทับใจ

2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 5D4N

2.ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN ALISHAN 5D4N

วันที่ :21-25 / 28 FEB-4 MAR / 14-18 / 21-25 MAR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-20องศา
ราคา : 78,900 บาท/ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 20,000 บาท /ท่าน
นำท่านสัมผัสไต้หวัน ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ ชมวิวบนตึกไทเป 101 นั่งรถไฟโบราณ
ชมพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของวัน ณ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
อิ่มอร่อยกับอาหารเลื่องชื่อและบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี