ทัวร์ดูไบ

1.ทัวร์ดูไบ EXCLUSIVE JORDAN - DUBAI 8D5N

1.ทัวร์ดูไบ EXCLUSIVE JORDAN - DUBAI 8D5N

วันที่ : 21-28 FEB / 7-14 / 21-28 MAR 2018
ฤดู : หนาว
อุณหภูมิ : ประมาณ 15-30 องศา
ราคา : 149,900 บาท /ท่าน
ราคามัดจำทัวร์ : 30,000 บาท /ท่าน
ชมความยิ่งใหญ่ของนครสีชมพู “เพตรา” มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์
สัมผัสทะเลสาบเดดซี วิหารเฮอร์คิวลิส สัมผัสอารยธรรมโรมันโบราณ
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย ชมสวนดอกไม้ท่ามกลางทะเลทราย
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก

ตัวอย่างทัวร์ดูไบ DUBAI PREMIUM 6D5N

ตัวอย่างทัวร์ดูไบ DUBAI PREMIUM 6D5N

เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนทะเลทรายแห่งความมั่งคั่ง
ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย GRAND MOSQUE สัญลักษณ์สำคัญอาบูดาบี
ชมความยิ่งใหญ่ของ เบิร์จคาลิฟา ตึกที่สูงที่สุดในโลก
ชมโลกแห่ง FERRARI WORLD พร้อมช้อปปิิ้ง DUBAI MALL