ทัวร์พม่า

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์พม่า EXCLUSIVE MANDALAY - YANGON

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์พม่า EXCLUSIVE MANDALAY - YANGON

ย่างกุ้ง ดินแดนแห่งความรักและความศรัทธาต่อพุทธศาสนา
สูดความโรแมนติคกับกลิ่นอายผู้ดีอังกฤษ ณ พินอูลวิน
บูชาสถานแห่งพม่า พระมหามัยมุณี และ มหาเจดีย์ชเวดากอง
ความสุขยามพักผ่อนด้วยโรงแรมระดับ5ดาวพร้อมอาหารเลิศรส

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์พม่า YANGKONG - HONGSA - INCHAUN

ตัวอย่างโปรแกรมทัวร์พม่า YANGKONG - HONGSA - INCHAUN

นมัสการ มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของประเทศพม่า
“มหาเจดีย์ชเวดากอง”เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า
“พระธาตุมุเตา” มหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุรวม 2 เส้น
“พระธาตุอินทร์แขวน” มหัศจรรย์แห่งพุทธรรมพระธาตุประจำปีจอ